KESÄKOKOUS

      Seuran kesäkokouksen, 10 08 2018, päätöksiä metsästyskaudelle 2018 - 2019.          
            Metsästysajoiksi päätettiin valtion määräämät ajat.
     Saaliskiintiöt: Teeri, 3 kpl / kausi / jäsen, Metso, 1 kpl / kausi / jäsen,
 Kauris, 2 urosta ja kaksi vasaa / kausi / koko seura. Johtokunta voi myöntää tarvittaessa
 lisälupia kauriinpyyntiin. Yhdyshenkilönä kauriinpyynnissä Ari Ikonen.
 Koppelo, riekko ja peltopyy rauhoitetaan. Muilla riistaeläimillä ei kiintiötä.
 Joulurauha riistalle 24.12 - 26.12. 2018
 
 
          Rauhoitusalueena on edelleen perinteinen Salo-Vesalan alue.
         Koemaastoja on alustavasti varattu 22.9. ,23.9 ,11.11. ,15.12.
    Vieras- ja kausikortteja myydään edelleen. Johtokunta myöntää uudet kausikortit.
      Vieraskortilla metsästävä metsästää isännän kiintiöstä ja isännän mukana.
  Peltoliittymät ja muut kulkuväylät tulee jättää vapaiksi kulkea metsästyksen yhteydessä.
     Myös pelloilla ajoa ja pysäköintiä tulee välttää, ilman maanomistajan lupaa.
      
 

                                    KESÄKOKOUS

Seura piti kesäkokouksen 27 08 2017 Alpuan koululla.

Puheenjohtajana toimi Arto Turpeenoja ja sihteerinä Pauli Harju.

Kokous toimi laillisena ja päätösvaltaisena, Raimo Kovalaisen ja Ari Ikosen toimiessa pöytäkirjantarkastajina.

Metsästysajoiksi kokous päätti valtion määräämät ajat, poikkeuksella, että metso ( uros ja naaras),riekko ja peltopyy rauhoitetaan.

Saaliskiintiöksi päätettiin: Teeri 3 kpl / kausi. Kauris 2 aik. urosta ja kaksi vasaa / koko seuran

kiintiöksi. Kauriin kevätpyynti kielletään. Muilla riistaeläimillä ei kiintiötä.

Pienriistan ja pienpetojen rauhoitusalueeksi määrättiin perinteinen Salo-Vesalan alue. Lisäksi kauriinpyynniltä on rauhoitettu Jorma Arvolan ja Rankisen veljesten maat. Muuten kauriinpyynti on sallittu siellä, missä hirveäkin saa metsästää. Joulurauha annetaan riistalle 24 12 – 26 12 2017.

Kausikortteja myydään 50€ / kausi ja vieraskortteja 10€ / vrk. Vieras metsästää isännän kiintiöstä ja isännän ollessa mukana metsällä.

Kauriinpyynnin säännöiksi hyväksyttiin Metsästäjäliiton Kaurissääntö 1. Yhteyshenkilöksi valittiin Ari Ikonen.

Seura palkitsi pienpetokilpailun voittajan Pekka Perttulan, 3 kettua ja 13 minkkiä, 100 €:n ja Pekka Mustakankaan, 1 kettu, 20 € lahjakorteilla.

Kilpailu uusitaan kolmen vuoden välein. Johtokunta voi tarvittaessa muuttaa aikaa.


 JOHTOKUNTA TIEDOTTAA

Peltoliittymät ja muut kulkuväylät on  jätettävä vapaiksi kulkea metsästyksen yhteydessä. Myös pelloille ajo ja pysäköinti on kielletty ilman maanomistajan lupaa.


 


VIERAS- JA KAUSIKORTIN MAKSU

MÄENTAUSTAN ERÄMIEHET RY FI13 5516 0240 0079 02.

Tälle tilille voi maksaa vieraskortin, tiedotettuaan asiasta puheenjohtajalle / sihteerille. (Tekstiviesti riittää). Viestikenttään maininta isännästä, kenen mukana metsällä, sekä vieraan nimi.

Myös kausikortit voi maksaa tälle tilille, kun johtokunta on hyväksynyt kausikortilla metsästäväksi.


Metsästysseura

Liitteet: Tiedosto Kuvaus Tallentaja Tiedoston koko Muokattu viimeksi
Lataa tämä tiedosto (Saannot.pdf)Saannot.pdf Metsästysseuran säännöt Administrator 129 Kb 19.08.2011 12:23


KESÄKOKOUS 2016

Seuran kesäkokous pidettiin 21 08 2016 Alpuan koululla.

Puheenjohtajana toimi Arto Turpeenoja ja sihteerinä Pauli Harju.

Kokous toimi laillisena ja päätösvaltaisena, Pentti Aholan ja Risto Häkkilän olessa pöytäkirjan tarkastajina.

Metsästysajoiksi kokous päätti valtion määräämät ajat muun riistan osalta, mutta rauhoitti metson, molemmat, uros ja naaras, riekon ja peltopyyn.

Saaliskiintiöksi kokous päätti: Teeri 3 kpl / kausi / metsästäjä. Kauris: 2 aikuista urosta ja

2 vasaa / kausi / koko seura. Kevät pyynti kiellettiin kauriin osalta.

Johtokunta myöntää tarvittaessa lisää kauriin pyynti lupia.

Muulla riistalla ei kiintiötä.

Rauhoitusalueena pienriistan ja pienpetojen osalta on edelleen perinteinen Salo-Vesalan alue, minkä lisäksi koko seuran alue rauhoitetaan metsästykseltä 24.12.2016-27.12.2016.

Vieraskortin hinnaksi kokous päätti 10€/vrk. Vieras metsästää isännän kiintiöstä, sekä isännän ollessa mukana metsällä.

Kausikortin hinnaksi päätettiin 50€ / kausi.

Kauriinpyyntiin vahvistettiin Suomen Metsästäjäliiton kaurissääntö 1. Yhdyshenkilönä toimii Ari Ikonen.

Koepäiviä seuran alueella on: 17.9-18.9. 12.11-13.11 ja 11.12. Päivämäärät eivät ole kaikilta osin varmoja, joten kannattaa varmistaa asia puheenjohtajalta / sihteeriltä lähempänä ajankohtaa.

Koemaastot rauhoitetaan muulta metsästykseltä ko. päivinä.


SAALISKIINTIÖT 2015-2016

Teeri 3 kpl / kausi.

Rauhoitettuna metso/koppelo, riekko ja peltopyy.

Kauris 2 kpl aikuinen uros ja 2 vasaa. Kevätpyynti kielletty.

Muulla riistalla ei kiintiötä.


Pyyntialueet

Seuralla on metsästyskartta , kartasta näkyy metsästysalueet ja rauhoitusalueet . Rauhoitusalueena Salo-Vesalan alue .Seuralla on myös alueita jotka ovat vuokrattu vain hirvenpyynnille.Alueet merkittu metsästyskarttaan .

Kauriinpyynniltä on rauhoitettu Rankisen veljesten maat , seka Jorma Arvolan maat .


SEURA TIEDOTTAA

Ne joille käy jäsenmaksu laskun lähettäminen sähköpostin kautta, niin ilmoittakaa sähköposti osoitteenne sihteerille, ( pauli.harju@outlook.com tai 0400 388568, tekstiviestillä), tai lisätkää se itse metsästäjäliiton nettijäsenrekisteriin omalle kohdalle. Helpotetaan sihteerin työtä ja säästetään postituskuluissa.