Raahen kaupungin lähidemokratiahallitus julistaa haettavaksi

1.Toiminta-avustukset

– Raahen alueella eläkeläis-, lastensuojelu-, vammais- ja muuta sosiaalista työtä tekevien järjestöjen toiminnan tukemiseen, haku päättyy 21.5.2018 klo 15

– kylä-, asukasyhdistys-, seura- ja järjestötoimintaan, haku päättyy 21.5.2018 klo 15

Hakemuslomakkeita saa Raahen kaupungin kirjaamosta, Rantakatu 50, kaupungin nettisivuilta www.raahe.fi, kaupungin teknisestä virastosta, Ruskatie 1, pääkirjastoista, Vihannin entiseltä kunnantalolta, Kirkkotie 2. Lomakkeita voidaan lähettää pyydettäessä myös sähköpostin liitteenä.

2.Kohdeavustukset

– avustuksia voi hakea ympäri vuoden

– maaseudun erilaisiin kehittämiskohteisiin kylien viihtyisyyden ja elinvoiman lisäämiseksi.

Hakulomakkeita saa edellä luetelluista paikoista.

Tiedustelut Ritva Mattila, puh.044 439 3431, sähköposti ritva.mattila (at) raahe.fi

LÄHIDEMOKRATIAHALLITUS

https://raahe.fi/etusivu/101/1/toiminta-_ja_kohdeavustukset

 


Alpuan turvallisuussuunnitelma 2017

 

Lataa viimeisin kylän turvallisuussuunnitema:

ALPUAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2017


CASE-Palvelevat kylät

Alpuan kylä on valittu Palvelevat kylät hankkeeseen.

PALVELEVAT KYLÄT- hanke

Hanketta toteuttaa Nouseva Rannikkoseutu Kohdekunnat: Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki ja Tyrnävä Hanke kestää kevääseen 2018
Hankkeen tavoitteena on

  • kannustaa yhdistystoimijoita tuottamaan palveluita omalla kylällä ja yhteisvoimin
  • lisätä yhdistystoimijoiden osaamista tuottaa palveluita ja madaltaa kynnystä työllistämiseen. Pienimuotoisetkin palvelut ovat tärkeä osa kylien vetovoimaa ja viihtyvyyttä. Parhaimmillaan palvelusta muodostuu yksi yhdistyksen varainhankinnan muoto.
  • kehittää hyvinvointi-, virkistys- ja harrastus- sekä matkailu- ja kulttuuripalveluita. Palvelut voivat olla esim. kylätalon toiminnan ja palveluiden lisäämistä, senioreiden virkistystoiminnan monipuolistamista, harrastuskerhojen käynnistämistä, uuden ison tapahtuman toteuttamista tai yhteisen virkistyspaikan käytön lisäämistä.
  • auttaa etsimään ratkaisuja palveluiden tuottamiseen. Hankkeesta ei voi saada suoria tulonsiirtoja esim. laavun rakentamiseen, kylätalon kunnostamiseen tai kerhonvetäjän palkkaamiseen. Mutta hankkeen kautta voidaan järjestää erilaisia koulutuksia (esim. verotus, taloushallinto, työllistäminen, osuuskunnan perustaminen, viestintä (some), markkinointi ja tuotteistus). Lisäksi hanke toimii apuna rahoituksen hakemisessa eri tahoilta ja avustaa hankesuunnitelmien teossa. Hanke myös verkostoi toimijoita ja auttaa löytämään tekijöitä palveluiden tuottamiseen, jos yhdistyksen omat resurssit eivät siihen riitä.
  • koota tietoa yhdistysten tuottamista palveluista Nouseva Rannikkoseutu ry:n www-sivuille. Tiedot toimitetaan myös kunnille, kuntayhtymille, yrittäjäjärjestöille jne.

Hankkeeseen valitaan viisi case-kylää, joihin hankkeen toiminnan pääpaino kohdistuu.

Kohdekylissä järjestetään mm. kokeilupäiviä, joissa testataan palveluita, ja saadaan vinkkiä palvelun toimivuudesta ja kannattavuudesta.
Hankkeessa kartoitetaan yhdistysten tuottamia palveluita ja niihin liittyviä kehittämistarpeita.
Kartoituksen tulosten perusteella järjestetään koulutuksia ja infopajoja.

Jos sinulla tai yhdistykselläsi on idea tai kysymys, niin ota reippaasti yhteyttä!
Nina Kurunlahti puh. 050 384 4472 email. nina.kurunlahti@nousevarannikkoseutu.fi


Yritys- ja hankerahoitus Leaderista

Kylämme kuuluu Nouseva rannikkoseutu ry:n (”Norsu”) toiminta-alueeseen. Norsusta on haettavissa yritys- ja hanketukia kehittämisen tueksi. Kannattaa ottaa rohkeasti kehittämisideassaan yhteyttä Norsun toimistoon. Sieltä saa henkilökohtaista neuvontaa yritys- ja kehittämishankkeen joka vaiheessa.

http://www.nousevarannikkoseutu.fi/fi/rahoitus/ideasta-hankkeeksi


NuorisoLeader ja YhteisöLeader – pienten projektien rahoitus

Aikaisempi KyläLeader on nyt nimeltään NuorisoLeader ja YhteisöLeader. Rahoitus on suunnattu Norsun jäsenille. Rahoituksen sääntöjä päivitettiin 18.9.2014 kokouksessa. Tutustu uusiin sääntöihin ennen hakemuksen jättöä! Nuoriso- ja YhteisöLeaderissä on jatkuva haku.

Hankkeen voi aloittaa omalla riskillä heti, kun hakemus on saapunut Norsulle (Nouseva Rannikkoseutu) tai hakija voi odottaa päätöksen hankkeeseen ennen hankkeen aloittamista. Päätös hakemuksiin tehdään aina hallituksen kokouksissa. Kahta viikkoa ennen kokousta toimitetut hakemukset käsitellään ko. hallituksen kokouksessa.
Myönnetyt Nuoriso- ja YhteisöLeaderit löydät hankerekisteristä. Tutustu päivitettyihin sääntöihin ja uuteen hakulomakkeeseen, joka löytyy myös sähköisenä.


Raahen liikuntalautakunnan myöntämät avustukset ovat haettavana.

Liikuntatoiminnan avustukset vuonna 2018

Yleisavustushakemukset tehdään Raahen liikuntalautakunnan hyväksymille lomakkeille, joita saa TÄSTÄ tai liikuntatoimistosta, Palokunnankatu 28. Kohdeavustuksia voidaan hakea vapaamuotoisella hakemuksella 30.3, 29.2, 28.9. ja 14.12. mennessä. Kohdeavustushakemukset toimitetaan liikuntatoimistoon, Palokunnankatu 28. Avustusohjeet yleis- ja kohdeavustuksille löytyvät em. osoitteista.

Yleisavustushakemukset on toimitettava pe 16.3.2018 klo 15.00 mennessä kaupungin kirjaamoon, Rantakatu 50, 92100 Raahe. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Hakemusta täydentäviä liitteitä voi tarvittaessa toimittaa myöhemmin.

Tulevaisuuslautakunta 13.2.2018


Kyläsuunnitelma

Alla olevasta liitteestä voit lukea kyläsuunnitelmaa

Kyläsuunnitelma 2012-2017