Kalastuskunnan alue ja yhdistyksen säännöt ja toimihenkilöt

Kalastuskunnan alue sijaitsee Vihannin ja Rantsilan kuntien alueella koskien Luohuanjokea, Piipsanjokea ja Lumijärveä (kuvassa) Alpuan maanjakokunnan puolella kattaen tilat Rnro 1 – 32 tai niistä muodostettujen tilojen yhteisen vesialueen omistajia. Kalastuskunta toimii Kainuun Maaseutuelinkeinopiirin tarkastamien ja hyväksyttyjen jakokunnan sääntöjen mukaan (hyv. 17.12.1993). Kalastuskunta aloitti varsinaisen toiminnan 1994.

Seuraavassa joitakin otteita kalastuskunnan säännöistä:

”Kalastuskunnan tehtävänä on järjestää alueellaan kalastuksen harjoittaminen siten, että pyritään mahdollisimman suureen vesialueiden pysyvään tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakannan hoidosta ja lisäämisestä.”

”Kalastuskunta voi päättää myös metsästyksen harjoittamista koskevista asioista johtokunnan alueella.”

”Kalastuskunta valitsee vuosikokouksessaan keskuudestaan nelijäsenisen johtokunnan, johtokunnan jäsenistä vuodeksi kerrallaan esimiehen ja varaesimiehen.”

Kainuun maaseutuelinkeinopiirin myöntämän kalanistutusluvan perusteella on jokaisena pyyntikautena Lumijärveen on tehty kalanistutuksia. Happikatoa tai kalakuolemia ei ole esiintynyt.
Lumiojansuu on padottu ja padossa on kalaporras. Patoalue on rauhoitettu kokonaan kalanpyynniltä katiskalla 100 metriä ja verkolla 200 metriä padolta järven selälle.


Yhteystiedot

Puheenjohtaja

Kimmo Lumijärvi puh: 050-3820211

Johtokunta

Heikki Lumijärvi
Seija Jussinniemi
Jorma Mäntyniemi
Risto Jokimäki
Risto Häkkilä


Luvan myyjät

MaxiMajakka
Eero Iso-Räsy 040-5936996
Kimmo Lumijärvi 050-3820211
Jorma Mäntyniemi 08-283689

Luvan voi maksaa vaihtoehtoisesti myös verkkopankkia käyttäen.
Maksa lupamaksusi OP. Vihannin tilille FI09 5516 0240 0446 40. Kirjoita maksutapahtuman viestiksi ostamasi luvan nimi ja päivämäärä,
jolloin lupa on tarkoitus käyttää. Tulosta maksutapahtumasta kuitti ja pidä sitä mukana kalastaessasi.


Lupamaksut

ALPUAN KALAVESIEN OSAKASKUNTA Lupamaksut 2016

Verkko 30 m. 10 € / kpl. Enintään 2 kpl/talous

Verkkopyynti kielletty 31.5.-15.8.

Katiskalupa 4 € / kpl.
Enintään 4 kpl / talous

Rysälupa 10 € / kpl.
1 kpl / talous

Koukkulupa 4 € / 10 kpl.

Uistelulupa 15 € kausi /
5 € vrk.

Sorsastuslupa 20 € kausi.

Sorsastus päättyy illalla klo 22.00

Ryhmäluvat:

Tuulastus max. 20 henk. 20 € vrk.

Uistelu max. 10 henk. 20 € vrk.