CASE-Palvelevat kylät

Alpuan kylä on valittu Palvelevat kylät hankkeeseen.

PALVELEVAT KYLÄT- hanke

Hanketta toteuttaa Nouseva Rannikkoseutu Kohdekunnat: Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki ja Tyrnävä Hanke kestää kevääseen 2018
Hankkeen tavoitteena on

  • kannustaa yhdistystoimijoita tuottamaan palveluita omalla kylällä ja yhteisvoimin
  • lisätä yhdistystoimijoiden osaamista tuottaa palveluita ja madaltaa kynnystä työllistämiseen. Pienimuotoisetkin palvelut ovat tärkeä osa kylien vetovoimaa ja viihtyvyyttä. Parhaimmillaan palvelusta muodostuu yksi yhdistyksen varainhankinnan muoto.
  • kehittää hyvinvointi-, virkistys- ja harrastus- sekä matkailu- ja kulttuuripalveluita. Palvelut voivat olla esim. kylätalon toiminnan ja palveluiden lisäämistä, senioreiden virkistystoiminnan monipuolistamista, harrastuskerhojen käynnistämistä, uuden ison tapahtuman toteuttamista tai yhteisen virkistyspaikan käytön lisäämistä.
  • auttaa etsimään ratkaisuja palveluiden tuottamiseen. Hankkeesta ei voi saada suoria tulonsiirtoja esim. laavun rakentamiseen, kylätalon kunnostamiseen tai kerhonvetäjän palkkaamiseen. Mutta hankkeen kautta voidaan järjestää erilaisia koulutuksia (esim. verotus, taloushallinto, työllistäminen, osuuskunnan perustaminen, viestintä (some), markkinointi ja tuotteistus). Lisäksi hanke toimii apuna rahoituksen hakemisessa eri tahoilta ja avustaa hankesuunnitelmien teossa. Hanke myös verkostoi toimijoita ja auttaa löytämään tekijöitä palveluiden tuottamiseen, jos yhdistyksen omat resurssit eivät siihen riitä.
  • koota tietoa yhdistysten tuottamista palveluista Nouseva Rannikkoseutu ry:n www-sivuille. Tiedot toimitetaan myös kunnille, kuntayhtymille, yrittäjäjärjestöille jne.

Hankkeeseen valitaan viisi case-kylää, joihin hankkeen toiminnan pääpaino kohdistuu.

Kohdekylissä järjestetään mm. kokeilupäiviä, joissa testataan palveluita, ja saadaan vinkkiä palvelun toimivuudesta ja kannattavuudesta.
Hankkeessa kartoitetaan yhdistysten tuottamia palveluita ja niihin liittyviä kehittämistarpeita.
Kartoituksen tulosten perusteella järjestetään koulutuksia ja infopajoja.

Jos sinulla tai yhdistykselläsi on idea tai kysymys, niin ota reippaasti yhteyttä!
Nina Kurunlahti puh. 050 384 4472 email. nina.kurunlahti@nousevarannikkoseutu.fi