Vilmingon kansakoulun historia vuoteen 1947 saakka

Vuonna 1922 perustettiin Vilmingon koulupiirin 18-viikkoinen alakoulu. Se oli yhteinen Perukan kanssa. Opettajina olivat Anna Verkasalo ja Ida Huhtala. Kun Perukalle saatiin supistettu kansakoulu 1925, lakkasi alakoulu Vilmingossa.

Vilmingossakin oli niitä isäntiä, jotka alkoivat vaatia kylälle koulua. Sellaisina on mainittava J.V. Kuusirati ja A. Ollanketo. Ei valtuustossakaan pahemmin asiaa vastustettu. Niinpä kesäkuun 6 pv:nä 1927 valittiin koulun ensimmäinen johtokunta. Siihen tulivat Mikko Levänaho, Sako Kaurala, Arvid Ollanketo, Jafet Kuusirati ja Heikki Vilminko. Johtokunnan tehtäväksi jätettiin hankkia koululle vuokrahuoneet. A. Ollanketo määrättiin hankkimaan koulukalustoa osuuskaupan välityksellä.

Iskulehto vuokrasi 5:ksi vuodeksi huoneuston koululle. Siihen kuului pirtti luokaksi ja pieni huone opettajan asunnoksi.

Heinäkuun 6 p:nä 1927 valittiin koulun ensimmäiseksi opettajaksi Tilda Märsky, nyk. Heikkinen.

Koulu alkoi toimintansa elokuun 4 pv. 1927. Huoneusto oli kovin pieni. Siksi kylälle alettiin heti anoa omaa koulutaloa. Se saatiinkin niin, että koulun vihkiäiset pidettiin maaliskuun 16 pv. 1932.

Toukokuun 25 pv. 1935 johtokunta päätti panna toimeksi ulkovuorauksen sekä koulun sisustusvalmistelut. Kesäkuun 3 pv. 1935 anottiin valtuustolta 5000 markkaa lisää koulurakennustöiden valmisteluun. Asiassa päätettiin kääntyä kunnanvaltuuston puheenjohtajan J. Pyörälän puoleen. Avustus saatiin. Samana kesänä koulu vuorattiin ja punaiseksi maalattiin. Sisällä myös saatiin työt loppuun suoritetuiksi. Niin valmistui Vilmingon kylän oma kansakoulutalo, jossa opetustyötä innolla suoritetaan.

Poikien käsityöohjaajana on ollut J. Heikkinen vuoteen 1943 ja siitä alkain V. Kuusirati.

Koulukeittola on ollut toiminnassa pienin keskeytyksin v:sta 1933 alkain. Vähävaraiset ovat saaneet keiton ilmaiseksi. Varakkaat ovat tuoneet maksuksi keittotarpeita kotoaan.

Johtokunnassa on ehtinyt tapahtua pieniä muutoksia. Nykyiseen johtokuntaan kuuluu puheenjohtajana V. Lumijärvi, taloudenhoitajana V. Kuusirati, muina jäseninä A. Ollanketo, M. Levänaho, M. Jussinniemi ja Hilma (sukunimi epäselvä).

Pisimmän aikaa, 20 vuotta, on ollut johtokunnassa koulun valistavan vaikutuksen ymmärtävä ja koulun parasta harrastava A. Ollanketo.

(Tämä historiikki kattoi Vilmingon koulun historian siis vuoteen 1947 saakka)

(kirj. Marja Koukkari)